Περιβάλλον

Πολιτισμός

Οικονομία

Κοινωνία

Περιοδικό

Βιώσιμης Ανάπτυξης

Καλώς ήρθατε!

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του περιοδικού ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Οικονομία, Κοινωνία. 

Στόχος του Περιοδικού είναι η ανάδειξη ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλες της τις εκφάνσεις. Παράλληλος στόχος είναι η προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού για ζητήματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη του Περιβάλλοντος, της Οικονομίας, της Κοινωνίας και του Πολιτισμού. 

Το περιοδικό δέχεται για δημοσίευση πρωτότυπες επιστημονικές/ερευνητικές εργασίες, οι οποίες αξιολογούνται από δύο ανώνυμους κριτές συναφούς αντικειμένου.

Ρόϊδω Μητούλα

Υπευθυνη εκδοσεων

Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ιωσήφ Στεφάνου

Συμβουλος εκδοσεων

Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.