ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του περιοδικού οργανώνονται, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με φορείς και Πανεπιστήμια, Ημερίδες, Συνέδρια και Σεμινάρια που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τομείς Ενδιαφέροντος αποτελούν ζητήματα σχετικά με:

  • το περιβάλλον
  • την οικονομία
  • την κοινωνία
  • τον πολιτισμό