ΣΤΟΧΟΣ 1 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Μπιστόλα Μαρία Ραφαέλλα
Μπιστόλα Μαρία Ραφαέλλα
Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις