ΣΤΟΧΟΣ 10 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Παρασκευή Αγγελετοπούλου
Παρασκευή Αγγελετοπούλου
Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις