ΣΤΟΧΟΣ 11 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Ολυμπία Φρογουδάκη
Ολυμπία Φρογουδάκη
Οικονομολόγος, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόεπιο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις