ΣΤΟΧΟΣ 14 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Ευάγγελος-Παναγιώτης Ν. Μπίκας
Ευάγγελος-Παναγιώτης Ν Μπίκας
Οικονομολόγος, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις