ΣΤΟΧΟΣ 15 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Σαβίνα Γεωργίου
Γεωργίου Σαβίνα
Απόφοιτη του Τμήματος Γεωγραφίας, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις