ΣΤΟΧΟΣ 16 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Σωτηρία Ρέκκα
Σωτηρία Ρέκκα
Απόφοιτος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις