ΣΤΟΧΟΣ 17 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Περικλής Βρεττός
Βρεττός Περικλής
Απόφοιτος Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις