ΣΤΟΧΟΣ 4 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Πολύζου Ελένη
Πολύζου Ελένη
Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικότητα ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις