ΣΤΟΧΟΣ 5 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Βασιλική Τάτση
Βασιλική Τάτση
Απόφοιτη Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις