ΣΤΟΧΟΣ 7 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Σωτηρία Αντωνοπούλου
Αντωνοπούλου Σωτηρία
Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ-80 Οικονομίας, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικές Δημοσιεύσεις