ΣΤΟΧΟΣ 9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ – Νικόλαος Σακκάς
Σακκάς Νικόλαος
Εκπαιδευτικός Οικονομίας ΠΕ80, Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σχετικές Δημοσιεύσεις