Η ΧΩΡΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Μηνάς Αγγελίδης
Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολής αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Σχετικές Δημοσιεύσεις