Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»
Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σχετικές Δημοσιεύσεις