Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Ρόϊδω Μητούλα, Γεώργιος Μαλινδρέτος, Θεόδωρος Πασσας

Σχετικές Δημοσιεύσεις