Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σχετικές Δημοσιεύσεις