ΠΕΡΙ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Αρχοντούλα Γ. Βασιλαρά
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Διδάκτωρ ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολεδομία-Χωροταξία

Σχετικές Δημοσιεύσεις