ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σχετικές Δημοσιεύσεις