Σχετικά με το Περιοδικό

Γνωστικό Αντικείμενο του Περιοδικού:

Ο όρος βιωσιμότητα σχετίζεται με τη ζωή και την επιβίωση των όντων, των ατόμων μέσα στην κοινωνία, αλλά κυρίως μέσα στο περιβάλλον. Και αυτό γιατί από το περιβάλλον μπορεί και έχει ζωή είτε το ζωικό, είτε το φυτικό βασίλειο.  Όμως, τα τελευταία χρόνια, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει μόνο τους περιβαλλοντολόγους. Ενδιαφέρει όλους τους κλάδους των επιστημών, οι οποίοι ο καθένας από το δικό του γνωσιολογικό υπόβαθρο προτείνει και τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης δεν θα ήταν θετικά εάν οι επιστημονικοί κλάδοι δρούσαν αυτόνομα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους. Οι οικονομικοί, κοινωνικοί, χωρικοί, πολιτισμικοί και άλλοι παράγοντες δεν διαμορφώνονται ανεξάρτητα, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η καλή συνεργασία και επικοινωνία θα οδηγήσει και στη κατάλληλη ιεράρχηση των αναγκών, ώστε να εφαρμόζονται οι κατάλληλες δράσεις στην κατάλληλη περιοχή και την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Ο επιστημονικός όρος, σε σχέση με μία απλή ανάλυση, δεν απέχει σχεδόν καθόλου, καθώς σύμφωνα με αυτόν βιώσιμη ανάπτυξη είναι η μετάβαση προς μία κοινωνία πιο ανθρώπινη και με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Βιώσιμη ονομάζεται η ανάπτυξη εκείνη, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σημερινών γενεών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις απαιτήσεις των γενεών που θα ακολουθήσουν. Είναι δηλαδή έννοια ταυτόσημη με την «αειφόρο ανάπτυξη», εκείνη, που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αέναη ζωή και προτεραιότητά της, η εξασφάλιση ποιότητας διαβίωσης σε όλους τους τομείς – περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό κ.ά. – για όλους και για πάντα.

Στόχος του Περιοδικού ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι να αναδείξει όλους αυτούς τους τομείς, που αποδεδειγμένα αποτελούν βασικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν ένα τόπο και ολόκληρο τον πλανήτη στη βιώσιμη ανάπτυξη και που εντάσσονται μέσα στο τετράπτυχο περιβάλλον-πολιτισμός-κοινωνία-οικονομία.

Απευθύνεται σε ερευνητές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν επιστημονικά άρθρα σχετικά με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού,της Τουριστικής Ανάπτυξης κ.ά..

Αποτελεί μία σύγχρονη πηγή ενημέρωσης για κάθε επιστήμονα, αλλά και απλό πολίτη, καθώς το θέμα της Βιωσιμότητας καθορίζει πλέον την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής όλων μας.

Επιστημονική Επιτροπή

Μητούλα Ρόιδω, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Στεφάνου Ιωσήφ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Κωστάκης Ιωάννης, Επ.Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Οικονόμου Αγησίλαος, Δρ.ΕΜΠ

Αγγελίδης Μηνάς, Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ

Αστάρα Όλγα-Ελένη, Επ.Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου

Βερέμης Θάνος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αναστασία-Ασπασία Γοσποδίνη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημέλη Δέσποινα, Αν.Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης

Crescenzi Edith, Prof. Ecole d’ Archi. Paris La Villette

Ζερεφός Χρήστος, Ομ.Καθηγητής Μέλος Ακαδημίας Αθηνών

Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Καλαντώνης Πέτρος, Αν.Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καλδής Παναγιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καπετανάκη Μπριατσούλη Ελένη, Καθηγήτρια Πανεπισημίου Αιγαίου

Καραγιάννης Στέφανος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κοκκώσης Χάρης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοσμόπουλος Πανος, Αν. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Λαγός Δημήτρης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μανώλα Μαρία, Αν.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Lettinga Gatze, Em. Professor Wageningen University Netherland

Μιχαλακέλης Χρήστος, Αν.Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Μπεριάτος Ηλίας, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μωραϊτης Κώστας, Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ

Παναγιωτόπουλος Θέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πανέτσος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Παπαγρηγορίου Αριστείδης, Αν.Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παταργιάς Παναγιώτης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Pinagli Gabriela, Professor Universita di Fitenze

Rimbert Sylvie, Professor Universite L. Pasteur Strasbourg

Robin Cristelle, Professor Ecole d’ Archi Paris La Vilette

Σαμαράς Νικος, Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σαρδιανού Ελένη, Αν.Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου  

Σερράος Κώστας, Καθηγητής ΕΜΠ

Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σταθακόπουλος Πάνος, Ομ.Καθηγητής ΑΠΘ

Σωτηροπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τουλιάτος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Tramonti Ulisse, Professor Universita di Firenze

Τριποδάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Τσάρτας Πάρις, Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Χατζόπουλος Βασίλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Ψυχάρης Γιάννης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστήμιο

Συντακτική Επιτροπή

Ξενοφώντας Πασσάς, Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Αρχοντούλα Βασιλαρά, Δρ.ΕΜΠ

Μαρία Κρασοπούλου, Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Κωνσταντίνα Παναγιωτακοπούλου, Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Άγγελος Παπαβασιλείου, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Σωτήρης Κάβουρας, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Μαρία Δερβέντη, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Γιώργος Νάστος, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Επιμέλεια Κειμένων

Ρόϊδω Μητούλα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνα Οικονόμου, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

Τεχνική Επιμέλεια

Δημιουργία ιστοσελίδας:

Αθηνά Ρουσιά

Αποφ.Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Υπεύθυνος:

Γιώργος Χατζηθανάσης

Υπ.Δρ.Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονική διαμόρφωση τευχών:

Βασίλειος Οικονόμου

Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

Συνδρομές

Οι συνδρομές του περιοδικού καθορίζονται με βάση τις εκτυπώσεις και τον ετήσιο προϋπολογισμό των τευχών, όπου τα έξοδα ισούνται με τα έσοδα.

Σχετικοί Ιστοχώροι