Πολιτική Απορρήτου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στo sdct-journal.gr αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ/679/2016 και τον νόμο 4624/2019, όπως ισχύει κάθε φορά.

 • To sdct-journal.gr θα επεξεργαστεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:
  • Προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης
  • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • To sdct-journal.gr συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος που κάνετε στα επιστημονικά μας άρθρα.

Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή σας.

 • Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
  • για ασφαλή επικοινωνία.
  • για ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας. To sdct-journal.gr ενημερώνει τους συμμετέχοντες, μετά τη συναίνεσή τους, αναφορικά με τη διενέργεια σεμιναρίων, εκδηλώσεων και δρωμένων εκπαιδευτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα.
  • για να τηρήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προς την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και μέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα εκτός των μελών του προσωπικού μας. Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σας σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας, σε υποχρέωση που μας επιβάλλεται εκ του νόμου ή εκ δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.

Δεν φέρουμε ευθύνη σε σχέση με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμων.

 • Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα:
  • Δύνασθε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς
  • Απρόσκοπτη παροχή πληροφοριών σχετικά με το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς
  • Δυνατότητα  πρόσβασης  σε αυτά
  • Δυνατότητα διόρθωσης των δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή
  • Δυνατότητα πλήρους και οριστικής διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας, μετά από προσωπικό σας αίτημα.

Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία e-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί με Κανονισμό) η ιστοσελίδα μας sdct-journal.gr  χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των επισκεπτών μας.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε  με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους του Οργανισμού μας) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.
Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας,μπορείτε να εξαιρεθείτε  προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Μπορείτε να απευθύνετε σχετικά με τη χρήση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση .

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.